Home

De Groene Loper Vechtdal

De Groene Loper Vechtdal wil een verbindend element zijn tussen de inwoners met hart voor de natuur in de kernen Gramsbergen, Hardenberg, Ommen en Dalfsen . Binnen de Groene Loper Vechtdal zijn biodiversiteit en samen de kernwoorden. Wilt u meer weten, neem dan contact op met het projectteam of natuuractiviteitencentrum De Koppel. Dat kan via info@groenelopervechtdal.nl of 0523 273388.

kattenstaart

De vrijwilligers van Stichting Zwembad Openluchtbad De Olde Vechte zijn aan de slag gegaan om delen van het zwembadterrein zo in te richten dat natuur meer kansen krijgt. Er worden stroken met vlinder- en bijenplanten aangelegd. Ook is de oever van de aanliggende Vechtarm terug gebracht naar een meer oorspronkelijke staat, met streekeigen beplanting. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen, is advies gevraagd aan vereniging voor Natuur en Milieu de Vechtstreek en de Bijenvereniging Ommen.

super blauw blauwtje

De vrijwilligers die de omgeving van het Historisch Monument in Varsen onderhouden, realiseren een meer natuurlijke beplanting om deze plek ook bijzonder voor insecten en vogels te maken. Het gebiedje wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Het Monument bestaat uit plattegronden van boerderijen uit de tijd van de Trechterbekercultuur en kijkt uit op Vecht én Regge en wordt nog mooier door de bloemen, vlinders, bijen en vogels die je hier vindt.

bloesems

Groen Gebogen Dalfsen realiseert een buurtboomgaard door en met buurtbewoners! Midden in Dalfsen, waar iedereen in het voorjaar kan genieten van de bloesems en waar men in het najaar gezamenlijk aan de slag kan om er allerlei heerlijks van te maken. En ondertussen profiteren insecten en vogels mee!

Groene Loper zwolle

Met 40 Groene Loper deelnemers maakten we op 12 juli een fietstocht langs een aantal initiatieven in Ommen, waar onder andere is gewerkt aan het vergroten van biodiversiteit. Een fietstocht in de stromende regen, maar zeer de moeite waard!

vieg

De Bijenvereniging Ommen bouwt bij de nieuwe Kinderboerderij in Ommen een gloednieuwe bijenstal. Er komt ook een tuin met wilde bloemen voor de bijen en om de wondere wereld van de bij nog beter te kunnen laten zien, zijn er imkerpakken in kindermaten aangeschaft. Zo kinderen echt beleven wat het is om imker te zijn en van heel dichtbij het nuttige werk van de bijen bekijken, zowel in de bijenstal als in de tuin.

groentetuin

Vrijwilligers uit de gemeente Hardenberg en bewoners van het zeer onlangs geopende AZC Hardenberg gaan samen aan de slag in de Wereldmoestuin. Daar worden (biologisch) bekende en onbekende groenten en kruiden geteeld. Ook aantrekkelijk voor insecten en vogels. Deze vinden ook voedsel en bescherming in de windsingel om de moestuin, waarin speciaal voor de sleedoornpage ook sleedoorns geplant worden.

wespspin

Bijzonder wilde plantenplantsoenen in Heemse, Hardenberg. Buurtbewoners hebben met hulp van leden van het IVN en de Bijenvereniging twee traditionele plantsoenen omgeturnd in groene oases voor vlinders en bijen. De plantsoenen worden onderhouden door de vrijwilligers. Maaisel wordt afgevoerd, om een nog rijkere variatie aan planten te krijgen.

logo-groot

Contactpersonen:
Miriam Gerrits en Dook van Gils
info@groenelopervechtdal.nl

Leuk om zelf mee aan de slag te gaan! ... Bekijk meerBekijk minder

Met al die kiemende zaadjes, is het soms lastig om te zien welke planten je ook alweer hebt gezaaid. Met deze handige plantenstekers, houd je een duidelijk overzicht. En het ziet hartstikke leuk uit! ...

Bekijk op Facebook